clear float
clear float
e-shop Informace o novinkách a akcích naleznete také na Facebooku

News:

13. 1. 2016

NOVÝ ESHOP

5. 1. 2016

11. 12. 2015

ZPOŽDĚNÍ ZÁSILEK

7. 9. 2015

ZMĚNY CEN

27. 7. 2015

2. 7. 2015

Sojový lecitin

12. 3. 2015

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU O FIALOVÉM SKLE

Vyjádření k článku, uveřejněném na stránkách ČAS s názvem „Zázračné fialové sklo v biokosmetice? Dle vědeckého výzkumu pouze marketingový pojem.“

 

Česká aromaterapeutická společnost z iniciativy svého předsedy, pana Jaromíra Obadala, publikovala článek, v němž uvádí, že fialové sklo je jako obalový materiál pro rostlinné oleje zcela nevhodné. Podle pana Obadala je tato aktivita v rovině obecné, ale protože je společnost Nobilis Tilia jedinou kosmetickou značkou na českém trhu, která tyto specifické obaly využívá, tvrzení se přímo dotýká nás i našich zákazníků. Cítíme proto potřebu se k článku vyjádřit.

 

Česká aromaterapeutická společnost zadala panu prof. Ing. Vladimíru Filipovi, Csc. posouzení vhodnosti fialového skla pro balení rostlinných olejů. Pan profesor provedl měření absorpční křivky záření a soustředil se především na oblast UVA, tedy 315 – 400nm, zabýval se tedy pouze malou částí spektra slunečního záření. Měření byla provedena pouze na skle čirém, matném a fialovém skle.

 

Na základě provedených měření pan profesor vyvodil, že fialové sklo je pro balení rostlinných olejů „naprosto nevhodné“. Uvádí, že UVA záření má na radikálovou degradaci (1) největší vliv, proto je fialové sklo nevhodné. První část věty je fakt, ovšem vyvozený závěr naprosto opomíjí vliv viditelného záření. Jak se správně uvádí v profesorově studii, viditelné záření nemá téměř žádný vliv na oleje, v nichž nejsou obsaženy fotoaktivátory(2). Oleje Nobilis Tilia, prodávané ve fialovém skle, jsou ale vysoce kvalitní za studena lisované BIO oleje, které vždy obsahují přirozené fotoaktivátory. U těchto olejů vliv viditelného záření na jejich degradaci geometricky roste s koncentrací těchto fotoaktivátorů. Absorpce viditelného záření je tedy u olejů lisovaných za studena nespornou výhodou a v tomto směru je speciální tmavě fialové sklo jejich nejvhodnější ochranou.

 

Je také nutné zvážit, jak často jsou lahve s oleji vystaveny UVA záření. Při běžných podmínkách skladování téměř nikdy. Abychom vystavili lahev skutečně významné dávce UVA záření, musela by stát na přímém slunečním světle. To je ovšem v rozporu s doporučenými skladovacími podmínkami a informovaný rozumný člověk toto neudělá. To samé platí i o degradaci olejů teplem, o které se studie v závěru zmiňuje. I na přímém slunečním světle je velmi pozvolná a aby se lahev ohřála, musela by být přímému slunci vystavena po dlouhou dobu. Za normálních podmínek je tedy ohřev infračerveným zářením zanedbatelný, avšak viditelnému záření jsou oleje vystaveny naprosto běžně.

 

Celá problematika hodnocení kvality obalů pro rostlinné oleje je mnohem složitější a ke skutečně objektivnímu zhodnocení by bylo třeba vzít v úvahu nejen větší část světelného spektra, ale také studie z dalších vědeckých pracovišť, která se vhodností různě zbarvených skleněných obalů (fialových, hnědých, zelených atd.) zabývají. Vzhledem k tomu, že se této problematice již mnoho let věnujeme a máme s různými druhy skleněných obalů praktické zkušenosti, můžeme se za kvalitu tmavě fialového skla s jistotou postavit.

 

Autora článku, pana Obadala, jsme kontaktovali a upozornili jej na některé další faktické chyby, které udělal při interpretaci článku. Autor již chyby opravil.

 

Mgr. Jana Wittgruberová

Petr Radiměřský

Oddělení výzkumu a vývoje

Nobilis Tilia s.r.o.

 

 

(1)   – UVA záření jako záření o vysoké energii dokáže „vyrazit“ elektron z vazby mezi uhlíky a tím z molekuly udělat volný radikál. Tento radikál je velmi reaktivní. Tento mechanismus je rychlejší, než degradace kyslíkem a mnohem rychlejší, než degradace teplem.

(2)   - Fotoaktivátor je molekula, která pohlcuje určitou část záření a přechází do energeticky vyššího stavu. Při přechodu do normálního stavu je schopen převést běžný kyslík na tzv. singletový kyslík, což je velmi reaktivní forma kyslíku (1750x reaktivnější než běžný kyslík). V olejích je to především chlorofyl, který slouží jako fotoaktivátor fotosyntézy.

26. 8. 2014

Vážení zákazníci,

k 26. 8. 2014 vyřazujeme z prodeje Směs éterických olejů 2013. Již nyní se můžete těšit na novou vůni pro rok 2015, která bude v prodeji od 1. 9. 2014.

1. 7. 2014

AKTUALIZACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Aktualizace obchodních podmínek od 1.7.2014,"DOOBJEDNÁVKY",
maloobchodní podmínky bod 1.16, velkoobchodní podmínky bod 1.18

22. 5. 2014

Dodatky k ceníkům

Vzdělávání

{datum:"den";}

PROČ NOBILIS TILIA

Šetrná práce s přírodními materiály je důležitou součástí filozofie společnosti Nobilis Tilia. Vššechny suroviny jsou zpracovávány s náležitou péčí. Z principu odmítáme živočišné suroviny a testování na zvířatech, jedinou živočišnou surovinou ve výrobcích Nobilis Tilia je včelí vosk a kozí syrovátka.

ruka.png

zobrazit více