clear float
clear float

CERTIFIKOVANÁ KOZMETIKA


S rastúcou ponukou rôznych "prírodných" produktov je stále ťažšie sa orientovať vo výbere skutočne kvalitného prírodného výrobku. Práve preto zaviedla česká kontrolný spoločnosť KEZ ops (Kontrola ekologického poľnohospodárstva) certifikáciu kozmetiky vyrábané z prírodných a ekologických surovín. Táto organizácia sa už roky zaoberá certifikáciou ekologických poľnohospodárskych surovín a stojí za známou "zebrou", ktorá sa objavuje na biopotravinách. Štandardy pre prírodnú kozmetiku a biokozmetiku vychádzajú z renomovanej medzinárodnej certifikácie Ecocert.

cpkbio.png

Certifikovaná prírodná kozmetika - jasne definuje suroviny, ktoré kozmetika smie alebo nesmie obsahovať a limituje je len na prírodné az prírody pochádzajúce zdroje.


cpk.png

Certifikovaná prírodná biokozmetika - je nadstavbou pre výrobky s obsahom surovín z ekologického poľnohospodárstva, ktoré musí splniť nielen štandardom CPK, ale musí obsahovať aj požadované množstvo biosurovín.

Produkty označené chránenou značkou CPK a CPK BIO sú zárukou istoty, že spĺňajú nižšie uvedené štandardy:

listek1.jpg   Výrobky obsahujú najkvalitnejšie rastlinné suroviny vrátane surovín pochádzajúcich
    
z ekologického poľnohospodárstva, prípadne zo zberu bylín či plodov rastúcich vo voľnej prírode.


   listek1.jpg Výrobky neobsahujú parafín, vazelínu, silikóny ani iné ropné produkty.

   listek1.jpg Výrobky neobsahujú žiadne syntetické, vonné, konzervačné a farbiace látky.

   listek1.jpg Výrobky neobsahujú geneticky modifikované suroviny.

   listek1.jpg Výrobky ani suroviny nie sú testované na zvieratách, nie sú používané suroviny
    
z mŕtvych zvierat (zvierací kolagén a glycerín, vorvaňovina, norkový tuk a ďalšie).


   listek1.jpg Výrobky neobsahujú chemické UV filtre, elektrónové nosiče, etoxylované suroviny.

    listek1.jpgSběr rastlín prebieha šetrným spôsobom s prihliadnutím na ochranu životného prostredia.

    listek1.jpgVýrobce spĺňa požiadavky na ekologickú likvidáciu odpadov, ekologickú šetrnosť výroby
     
a obalových materiálov.


Spoločnosť Nobilis Tilia ponúka najširší sortiment českej certifikovanej prírodnej kozmetiky a biokozmetiky s certifikátmi CPK a CPK BIO.
 

POROVNANIE CERTIFIKÁTOV PRÍRODNÉ KOZMETIKY


ČO ZNAMENÁ BIOKOZMETIKA


V poslednej dobe sa s biokozmetikou roztrhlo vrece. Niekedy pripomína hranie sa so slovíčkami rozprávku bio-nebio. Hoci Ekopoľnohospodári a výrobcovia potravín sa propagácii a stanovenie štandardov pre biosurovín venujú už roky a majú oporu v zákonoch, štandardy pre biokozmetiku stále chýba. Bohužiaľ toto legislatívne vákuum umožňuje mnohým firmám čarovanie so slovami. Pretože Nobilis Tilia považuje z princípu za veľmi dôležité prinášať zákazníkom pravdivé informácie, dovoľte nám malú exkurziu do sveta prírodnej kozmetiky a biokozmetiky.

Touto témou sa podrobne zaoberá internetový server biospotrebitel.cz, z ktorého článkov vyberáme nasledujúce informácie.
"Kým sa kozmetické firmy a drogistický reťazca predháňajú v uvádzaní ďalších značiek na trh, nejasnosti o tom, čo skutočne znamená označenie" prírodná "alebo" organické ", zostávajú.
Ak si kúpite "prírodné" krém, šampón alebo make-up, môže sa jednať o výrobok, v ktorom môžu úplne prevažovať syntetické zložky, naviac testované na zvieratách. O "ekologickom" pôvodu rastlinných zložiek sa môžete tiež len dohadovať. Sťažovať si nemáte kde, pretože nič z toho nie je v rozpore so zákonom. Pravda - niektoré značky majú tak dobré meno, že tvrdením typu "bez syntetických prísad" alebo "netestované na zvieratách" spotrebitelia jednoducho dôverujú. Napriek tomu existujú niektoré štandardy a certifikáty, ktoré môžu orientáciu na trhu uľahčiť.


Čo si predstaviť pod pojmami organické či bio-kozmetika?
Všeobecne vzaté, prírodná kozmetika by mala obsahovať iba alebo prevažne prírodné ingrediencie, teda také, ktoré pochádzajú z rastlín alebo minerálov. Jednotlivé štandardy pritom pripúšťajú rôzne percento zastúpenia syntetických zložiek, zvyčajne od 0% do 30%. Nejednotný je prístup na užívanie syntetických konzervantov, živočíšnych látok, prípadne k požiadavkám na ekologické balenie. Označenie organická kozmetika alebo biokozmetika sa väčšinou chápe ešte prísnejšie - zložky by mali v maximálne možnej miere pochádzať z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva alebo kontrolovaného zberu na prísne vybraných lokalitách, nesmie byť testované na zvieratách a obsahovať GMO. Používanie ropných derivátov, syntetických farbív, parfémov a konzervantov je zakázané. Podmienkou je možnosť spätného overenia pôvodu vstupných bio surovín, bez ohľadu na krajinu spracovania. Povinnosťou je aj použitie recyklovateľných obalových materiálov, pravidlom potom balenie len do najnutnejších obalov.


Kým značenie biopotravín podlieha legislatíve Európskej únie, používanie termínov "bio" či "prírodné" v kozmetickom priemysle nie je zatiaľ zákony nijako obmedzené. V praxi to znamená, že si každá krajina, asociácie či dokonca jednotlivý výrobca môže zatiaľ definovať pojem "prírodná kozmetika" podľa vlastných kritérií.
Známky, ktoré pomôžu.

 

certifikace bdih

Ak sa budete na našom trhu zaujímať o kozmetiku s čo možno najväčším obsahom skutočne prírodných látok, stretnete sa na našom trhu najčastejšie so známkou Prírodná kontrolovaná kozmetika. Najstaršia, pôvodne iba v Nemecku platná známka kvality z roku 1996 (udeľuje ju nemecká asociácia BDIH - Spolkový zväz nemeckých podnikateľov v priemysle a obchode združujúca obchodné a výrobné firmy z oblasti farmácie, health care produktov, potravinových doplnkov a kozmetiky) je dnes jednou z najčastejšie užívaných ochranných známok aj na medzinárodnej úrovni. Výrobky s certifikátom BDIH nemôžu obsahovať ropné produkty, syntetické konzervačné a vonné látky ani syntetické farbivá. Rastlinné suroviny pochádzajú, pokiaľ je to možné, buď z ekologického poľnohospodárstva alebo z kontrolovaných zberov vo voľnej prírode. Splnenie podmienok posudzuje medzinárodná inštitút Ecocontrol v Osterode. Pozor: známka BDIH nemusí nutne znamenať, že sa jedná o bioprodukt!


Aecocertk pecocertochází prírodná kozmetika z francúzsky či anglicky hovoriacich krajín, môžete na obale výrobku nájsť logo "ECOCERT" či "Soil Association Organic Standard". Obe tieto známky potvrdzujú, že produkty obsahujú suroviny z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva a, na rozdiel od známky BDIH, informujú o skutočnom podiele týchto surovín vo výrobku.
ECOCERT patrí dnes medzi najväčšie certifikačná spoločnosť pre organické kozmetické výrobky. Od roku 2002 ponúka dva certifikáty - "ECOCERT ECO" pre produkty, ktorých obsah je z 95% prírodného pôvodu, 5% všetkých a 50% rastlinných zložiek ekologického pôvodu. Prísnejšie "ECOCERT BIO" označuje výrobky, ktoré pochádza z 95% z prírodných surovín a 10% všetkých a 95% rastlinných zložiek vo výrobku je bio pôvodu. Percentuálny podiel zložiek z ekologického poľnohospodárstva je uvádzaný na obale. Britská Soil Association Certification Limited (certifikácia kozmetických výrobkov od roku 2002) zaručuje v prípade prírodnej kozmetiky minimálne 70% podiel organických zložiek ekologického pôvodu (aj tu je konkrétne percento na každom výrobku ešte uvedené); pre výrobky označené len slovom "organic" a logom je potom záväzné minimum 95%.

V roku 2006 sa v Českej republike objavila ochranná známka "Organic product", ktorá by mala zaručovať prírodnosť certifikovaných výrobkov. Známku udeľuje Združenie pre cenu Slovenskej republiky za kvalitu, zatiaľ jediným držiteľom známky je kozmetická firma CKHI. Okolo kvality tohto certifikátu však poletuje množstvo otáznikov. Problematický je už jej názov. Cez svoje "organické" označenie totiž tento certifikát vo svojich podmienkach žiadne biosurovín v obsahu nepožaduje! To ostro kontrastuje s faktom, že využíva slovné spojenie bežne používané pre značenie výrobkov a surovín pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva. Najmä v anglicky hovoriacich krajinách vychádza povinnosť používať výraz "organic" napr na všetkých biopotravinách priamo zo zákona. A čo viac, výraz používa vo svojich "Health and beauty standards" pre prírodnú kozmetiku i britská Soil Association (SA), jedna z najprestížnejších ekozemědělských asociácií na svete.
 
Nešťastná je aj definícia "prírodnosti". V kritériách je stanovené, že 80% vstupných surovín musí byť prírodného pôvodu, podľa štandardov OP je však za prírodné suroviny považovaná aj voda. Okrem toho, na rozdiel od väčšiny ostatných zahraničných štandardov pre prírodnú kozmetiku sú podmienky, ktoré musia v pravidlách OP spĺňať zvyšných 20%, veľmi benevolentné. Podľa vyjadrenia Združenie pre Cenu SR za kvalitu, ktoré certifikát udeľuje, týchto 20% nemusí byť nutne prírodného pôvodu a stačí, ak spĺňa požiadavky legislatívy pre kozmetické výrobky, tj zákon č 258/2000 Z. z. Do tejto kategórie však patria aj syntetické konzervy (vrátane často diskutovaných parabénov), syntetické emulgátory, tenzidy či zahusťovadlá a rad ďalších ropných derivátov. Všetko, čomu sa kontrolovaná prírodná kozmetika na hony vyhýba. V praxi to znamená, že bežný sprchový gél tvorený z 80% vodou a doplnený z 20% syntetickými tenzidy, farbivom a konzervanty, môže podľa súčasných pravidiel niesť značku "Organic product".
(Spracované na základe textov uverejnených na www.biospotrebitel.cz)

 

Společnost KEZ o.p.s, ktorá sa už roky zaoberá certifikáciou ekologických poľnohospodárskych surovín a stojí za známou "zebrou", ktorá sa objavuje na biopotravinách, zaviedla aj značku pre biokozmetiku so štandardmi, ktoré vychádzajú z certifikácie Ecocert. Značka CPK - certifikovaná prírodná kozmetika jasne definuje suroviny, ktoré kozmetika smie alebo nesmie obsahovať a limituje je len na prírodné az prírody pochádzajúce zdroje. Definuje tiež, ako musia byť suroviny spracované, čo sa smie a nesmie použiť na parfumáciu či konzerváciu. Nadstavbou je potom značka CPK BIO pre biokozmetiku, ktorá musí splniť nielen štandardom CPK, ale musí obsahovať aj definovaný objem surovín z ekologického poľnohospodárstva. Touto značkou sa konečne aj Česká republika zaraďuje medzi vyspelé európske krajiny, ktoré si štandardy biokozmetiky starostlivo strážia.

Vyššie uvedené informácie vnášajú svetlo do zložitého problému biokozmetiky. Nielen teda bio suroviny v danom minimálnom percente musí byť v obsahu výrobkov, ktoré sa za biokozmetiku vyhlasujú, ale súčasne by takéto výrobky nemali obsahovať celý rad syntetických látok ako sú farbivá, arómy, konzervanty, emulgátory a ďalšie. Každý zákazník, ktorý sa zaujíma o prírodnú kozmetiku alebo biokozmetiku, by mal venovať aspoň letmý pohľad zloženie výrobku na etikete a zistiť koľko je vo výrobku skutočne látok, pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva. Firmy, ktoré bio suroviny využívajú, o nich určite budú na etikete informovať!
 
zpět na začátek