clear float
clear float

čo je aromaterapia


vysvetlenie pojmov


Rastlinné silice

patrí medzi látky aromatické. Využívajú sa vo veľkej miere v kozmetickom, farmaceutickom, potravinárskom priemysle a ďalších odboroch. Aromatické látky pôsobia na čuchové alebo chuťové receptory človeka a vyvolávajú dojem vône alebo chuti. Komplexné vnem vyvolaný vonnými a chuťovými látkami sa označuje ako AROMA.

Aromatické látky rastlín - silice vyvolávajú u živých organizmov vedľa vnemu vône a chuti tiež dôležitú biologickú aktivitu. Táto bioaktivita pôsobí na rôznych orgánových úrovniach a vyvoláva určité žiadúce účinky podľa druhu použitej silice. Bioaktivita sa však neprejavuje len priaznivými vplyvmi, môže vyvolávať aj účinky nežiaduce. Rastlinné silice, ktoré obsahujú tieto látky, sa potom nepoužívajú vôbec alebo len obmedzene.

Pôsobí Ak rastlinné silice svoju biologickú aktivitou na živý organizmus, potom hovoríme o aromaterapiu

V aromaterapii pracujeme s aromaterapeutickými preparáty, ktorých základom sú práve rastlinné silice ako bioaktívne vonné a chuťové látky. Ďalšou dôležitou zložkou sú RASTLINNÉ OLEJE. Ich bioaktivita je tiež významná, ale pôsobí v porovnaní so silicami na iné biochemické úrovni.

Rozdiel medzi rastlinnými silicami a rastlinnými olejmi z hľadiska chemického je značný. Rastlinné silice sú látky prchavé, nestále, bezfarebné alebo farebné kvapaliny rozdielne viskozity. Nie sú miešateľné s vodou. Dobre sa rozpúšťajú v rastlinných olejoch, v mede, v liehu, mlieku a smotane. Obsahujú uhľovodíky a kyslíkaté látky, ktoré sú hlavnými nositeľmi ich vonných a chuťových vlastností. Rastlinné oleje patria medzi tuky, sú to zmesi lipidov.

Vedľa rastlinných silíc a rastlinných olejov môžu byť súčasťou aromaterapeutických preparátov ďalšie látky, napr rastlinné farbivá, lecitín, rastlinné extrakty, včelí vosk, kakaové maslo, vitamíny a ďalšie. Používanie týchto látok však patrí skôr do oblasti profesionálnej výroby.

Biogeneze silíc

Rastlinné silice sa označujú aj ako éterické oleje, esenciálne oleje alebo aromatické oleje. Sú produktom sekundárneho metabolizmu rastlín, počas ktorého dochádza k degradácii látok metabolizmu primárneho, teda cukrov, tukov a bielkovín. Látky obsiahnuté v siliciach vznikajú dvoma biogenetickými pochody. Hlavným je tzv mevalonátová cesta, kedy sa tvoria látky terpenické. Ďalším pochodom je tzv šikimátová cesta, kedy sú tvorené napr kumaríny, furokumaríny a fenolové látky.

Rastlinné silice sú obsiahnuté v rôznych častiach rastlín v osobitných pletivách. Sú predovšetkým v kvetoch, plodoch, ale aj listoch, kôre a koreňoch. Nachádzajú sa v žláznatých chlpoch, žláznatých bunkách, výbežkoch, kanálikoch, medzibunkových priestoroch atď ich význam pre rastlinu je objasnený len čiastočne. Zatiaľ sa vykladajú ako lákadlá pre opeľujúceho hmyz, ako usmerňovače transpiráciu. Tiež plní v rastline funkciu fytoncídov, teda látok s protipatogenními účinky. Obsah silíc v rastline kolíše nielen v priebehu jej vývinu (Ontogenéza), ale tiež počas 24 hodín, čo dokazuje ich aktívne zapojenie do látkovej výmeny.

Získavanie silíc

Silica sa získavajú z rastlinných surovín, a to zhruba tromi technologickými postupmi.

 1. Destiláciou suroviny vo sviežom stave vodnou parou. Touto metódou sa získava väčšina silíc.
 2. Extrakciou organickými rozpúšťadlami. Pri získavaní silice z kvetov sa používa Petroléter alebo benzín. Takto získaná silica je označovaná ako KONKRÉTNE čiže KONKRET. "Konkrétne" silica obsahuje vedľa vonných látok ešte látky balastné, najmä vosky. Tie sa oddeľujú ich rozpustením v teplom liehu a vysušené mrazom. Po odstránení balastných látok je silica označovaná ako ABSOLÚTNA. 
 3. Inou možnosťou je extrakcia z kvetov do tuku (tzv. saturáciou vôňou kvetov). Saturáciou vôňou kvetov môže byť vykonaná za studena bezpachým tukom, najčastejšie bravčovým sadlom alebo za tepla maceráciou horúcim tukom. Saturáciou vôňou kvetov sa vyplatí len pri zriedkavých silíc, napr u silice z kvetov jazmínu (Jasminum, Oleaceae) alebo bělokvětý hlíznatého, známeho ako tuberóza (Polyantes tuberosa, AGAVACEAE). Z tuku sa po saturáciou vôňou kvetov silice extrahuje organickými rozpúšťadlami. Vysoko kvalitné silice sa získavajú extrakciou pomocou oxidu uhličitého. CO2 je udržiavaný pod tlakom v kvapkala stave v uzavretom systéme s rastlinnou drogou, z ktorej sa uvoľňuje silice.
 4.  Lisovaním. Uplatňuje sa pri výrobe silíc z kôry citrusových plodov.

Kvalita silíc

Vedľa čistých prírodných silíc sa vyrábajú tiež silice syntetické.

Ich cena je niekoľkonásobne nižšia ako cena silíc prírodných. Ich bioaktivita je však sporadická alebo žiadna.

Zodpovedajúce biologickú aktivitu zaručujú iba 100% prírodné rastlinné silice. Tie sa získavajú väčšinou z monokultúrnych pestovaných rastlín, menej z rastlín divoko rastúcich. Pri nákupe rastlinných silíc nám určite pôjde o to, aby tovar bol čo najkvalitnejší.

Predajca musí byť schopný poskytnúť následujícíc údaje:

 • Povolenie hlavného hygienika SR na predaj.
  Latinský botanický názov rastliny, z ktorej je silica získaná.
  Miesto zberu rastliny, z ktorej je silica získaná (napr. silice z rozmarínu, Rosmarinus officinalis - Tunis alebo Španielsko).
  Spôsob pestovania drogy pre výrobu rastlinné silice (rastliny divoko rastúce, monokultúrne poľnohospodárska výroba).
  Na druhovom označenie tej istej rastliny (napr. mäta kučeravá, mäta pieporná) a jej pôvodu závisí kvalita, vôňa a pomerné zastúpenie jednotlivých účinných látok silice.

Stálosť silíc

Ako bolo už povedané, sú rastlinné silice látky prchavé - voľne sa rozptyľujúce v priestore.

  Podľa stálosti (prchavosti) sa rozdeľujú takto:

 1.  Prchavosť vysoká - silice vyprchá do priestoru do 24 hod (napr. eukalyptus, mäta pieporná).
 2. Prchavosť stredná - silice vyprchá do 48 hod Do tejto kategorei patrí väčšina silíc (napr. levanduľa, fenikel, Geranium).
 3. Těkavost nízká – silice vyprchá do jednoho týdne (např. jasmín, tůže, nerol, vetiver).

Prchavosť silíc hrá úlohu najmä pri výrobe vonných kompozícií do aromaterapeutických preparátov a parfumov. Silica s nízkou prchavosťou sa označujú ako fixátory vôňa.

Využitie silíc

Rastlinné silice nachádzajú uplatnenie v príprave profesionálne aj domáce kozmetiky, v parfumérii, v masážnej praxi, vo fyzioterapii, vo farmácii a dermatológii. Môžu slúžiť ako podporné prostriedky liečby, alebo ako súčasti liekov.

Užívanie silíc však podlieha prísnym pravidlám. Silice majú veľmi silnú koncentráciu. V jednej kvapke silica je obsiahnutá vône a účinné látky približne z 1 kg rastlinnej drogy. Preto sa musia tieto látky niekoľkonásobne riediť. Vyššia koncentrácia v kozmetických preparátoch môže spôsobiť vážne poškodenie kože a sliznice.

Ak sú tieto aromatické rastlinné produkty použité presne a odborne, predstavujú komplementárne synergidy ostatných látok. Tými môžu byť mastné rastlinné oleje a vitamíny.


Práca s rastlinnými silicami vo vyššie uvedených odboroch má niekoľko výhod:

 1. V prípade použitia špičkovej technológie - čistota silice.
 2. Presná klasifikácia silice.
 3. Minimálne množstvo silice, ktoré aplikujeme do preparátov profesionálnej alebo domácej kozmetiky.Spôsoby aplikácie

Inhalácia

Vzhľadom k tomu, že silice sú prchavé látky, dochádza, ak sú ponechané voľne, k ich rozptylu do okolitého priestoru. Po vdýchnutí sa vnem dostáva čuchovým nervom do čuchového centra v mozgu. Z tohto miesta vonná aktívna látka ovplyvňuje autonómny nervový systém. Môže navodiť zvýšenie či zníženie krvného tlaku, pocit tepla, chladu, osvieženie, upokojenie, povzbudenie, odstrániť bolesti hlavy a ďalšie.

Inhalácia silíc je možné využiť v psychoterapii pri liečbe rôznych psychosomatických ochorení. Rovnako tak môže príjemná vôňa prispieť k zlepšeniu atmosféry doma i na pracovisku.

Inhalovať rastlinné silice je možné niekoľkými spôsobmi. Bežne sa dnes používajú rôzne inhalátory alebo aromalampy. Použitie inhalátora je presne stanovené výrobcom.

Pokiaľ sa týka aromalampy, je jej podstatnou súčasťou miska, ktorú plníme po okraj vodou.
Optimálny objem misky je cca 100 ml a jej vzdialenosť od dna aromalampy by mala byť aspoň 7 cm tak, aby nedochádzalo k príliš rýchlemu vyparenie vody.
Pod miskou zapaľujeme špeciálny sviečku z čistého parafínu. Je zdrojom tepla pre ohriatie misky s vodou a urýchľuje odparovanie rastlinné silice, ktorá sa do vody nakvapká v množstve 4 - 8 kvapiek.
Aromalampy sa vyrábajú z keramiky, porcelánu, kovu, skla alebo kombináciami uvedených materiálov.
Je dokázané, že na inhaláciu rastlinných silíc dochádza vždy pri práci s aromaterapeutickými preparáty. Výrazného účinku sa dosahuje napríklad pri použití kúpeľových olejov a saunových zmesí. Silicu pre inhalovanie volíme podľa vyhovujúceho arómu a žiaduceho terapeutického účinku.

Rastlinné silice sa uplatňujú aj v parfumových kompozíciách ako samostatné prírodné látky, alebo v komplexe s látkami syntetickými.

Perkutální aplikácie - prenikanie silíc pokožkou

Ak sú silice nesené vhodným nosičom, prenikajú všetkými vrstvami kože a dostávajú sa až ku krvným vlásečnicím. Optimálnymi nosiči sú rastlinné oleje, ktoré ľahko prenikajú medzibunkovým priestormi.

Keď neberieme do úvahy použitie samotných silíc, potom najjednoduchšími aromaterapeutickými preparáty pre vonkajšie použitie sú masážne oleje. O týchto olejoch je možné hovoriť ako o regeneračne-masážnych. Názvom "regeneračný" je zdôraznený komplexne priaznivý vplyv na náš organizmus. Tieto oleje sa využívajú najmä pri aromaterapeutické masáži, ale nachádzajú svoje uplatnenie aj pri ostatných typoch masáží. Vhodná je tiež lokálne aplikácie pri rôznych bolestivých stavoch svalov a kĺbov, pri kožných ochoreniach, ako podporné prostriedky liečby a bežnému dennému ošetrenie.

Výhodou masážno-regeneračných olejov je ich jednoduchá príprava.

Návod na prípravu masážneho oleja:

Medzi bežne používané rastlinné oleje patrí olej slnečnicový, olivový, mandľový, sezamový, olej z kôstok hrozna a jojobový vosk. Tieto oleje používame jednotlivo alebo v zmesi, ľubovoľnou kombináciou dvoch až troch.

Do základného rastlinného oleja alebo ich zmesi pridáme určitý pomer rastlinných silíc. Množstvo silica sa pohybuje zvyčajne v rozmedzí 1 - 3%. Liekovky sa silicami sú väčšinou vybavené kvapkadlom. Zapamätáme si, že 30 kvapiek zodpovedá objemovému množstvo 1 ml. Pri príprave 100 ml základného masážneho oleja zodpovedá 1% koncentrácie pridanie 30 kvapiek, 2% koncentrácie 60 kvapkám a 3% koncentrácie 90 kvapkám silice.

Výborným regeneračným olejom určeným k bežnému dennému ošetrenie tváre je základný olej zložený z jedného dielu jojobového vosku a jedného dielu oleja z hrozna, doplnený napr levanduľovú, březulovou, ružovú, jazmínovú, neroliová alebo santalové silicou.

Perorálne aplikácie - vnútorné užívanie silíc

Vnútorné užívanie silíc je podobné pitie bylinných nálevov a odvarov. Ich aktívne látky pomerne rýchlo prenikajú do krvného obehu, a tým sa účinok dostaví takmer okamžite.

Pri vnútornom použití kladieme osobitný dôraz predovšetkým na potenciálne toxicitu látok obsaženýczh v niektorých siliciach (napr. tujon v šalviové silicu, myristicin v muškátové silicu).

Tomu musíme prispôsobiť dávkovanie. Tu treba upozorniť na fakt, že mnohé silice nie sú vôbec vhodné k tomuto typu aplikácie. Vnútorné užívanie silíc je spôsob najmenej rozšírený a značne rizikový.

Niekoľko rád pri užívaní rastlinných silíc

- Preštudujte si dôkladne účinky rastlinných silíc.
- Starostlivo si vyberajte kvalitu silíc.
Nemožno tu podať presný návod na jej rozpoznanie. Kritériá, ktorými sa môžete riadiť pri nákupe, sú uvedené u "Kvality silíc" (latinský názov rastliny, región pôvodu a spôsob pestovania rastlín).
- Príliš lacné silice nevzbudzujú dojem spoľahlivosti.
- Silica, o ktorých sa od predajcu nedozvieme nič o pôvode, o dodávateľovi, u ktorých na etikete chýba dátum výroby alebo ich latinské názvy, sú s najväčšou pravdepodobnosťou pochybnej kvality.
- Rad predávaných silíc nesie označenie "Len do aromalámp alebo do pot-pour" (zmesi suchých kvetov). Tie sú prevažne syntetické alebo riedené a pre vonkajšie alebo vnútorné použitie nie sú vhodné. Syntetické silice vonia podobne ako prírodné, chýba však príslušnú biologickú aktivitu. Syntetické sú tiež tzv "prírodne-identické" silice.
- Vyššia cena silice by teoreticky mala byť zárukou kvality, na druhej strane je zbytočné kupovať predražené tovaru. Rastliny, z ktorých sa silice získavajú, sa pestujú v mnohých krajinách celého sveta, a dodávatelia ich získavajú často z rovnakých zdrojov.
Ak nám teda dva obchodníci ponúkajú silice z rovnakej oblasti a rovnaké úrody pátrajte, čo je príčinou vyššej ceny. Ak nedostaneme uspokojivú odpoveď, kúpme si bez obáv tú lacnejšiu.
- Zachovajte kvalitu silice počas užívania. Silice sú vysoko prchavé látky, ktoré rýchlo vyprchávajú. Nenechávajte fľaštičky sa silicami dlho otvorené. Nevystavujte silice teplotným extrémom a výkyvom teplôt. Ideálne způdob uchovanie je v chlade, tme a v úplne naplnených nádobách bez prístupu vzduchu.
- Dbajte na správnu koncentráciu a riedenie. Silice sa užívajú v zriedenej forme. Vyššia koncentrácia v kozmetických prípravných môže spôsobiť vážne poškodenie kože a sliznice.
Pre príklad: do kúpeľa a do sauny sa pridáva okolo 10 - 20 kvapiek silice, do 50 ml masážneho oleja cca 25 kvapiek, do aromalampy 4 - 8 kvapiek silice.
- Ak chcete použiť silice na podpornú liečbu, nezabudnite sa poradiť s lekárom.
- Pristupujme k darom prírody s úctou. Prírodné látky, a teda aj rastlinné silice, nás od nepamäti sprevádzajú a slúži nám. Ich vôňa zjemňuje citlivosť našich zmyslov a vylaďuje nás do prirodzenej a ušľachtilej spolupatričnosti s okolitým svetom. Pripomína nám aj to, že šťastie a harmónia nášho žitia leží na dosah ruky. Zaobchádzajte s nimi opatrne.

zpět na začátek